โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตับเต่า หมู่ที่ 11 (เส้นรอบดอนปู่ตาไปห้วยใหญ่ - สำราญ ? รุ่งนภารีสอร์ท) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ 23 กันยายน 2565 | โดย: Egp | อ่าน 0
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตับเต่า หมู่ที่ 11 (เส้นรอบดอนปู่ตาไปห้วยใหญ่ - สำราญ-รุ่งนภารีสอร์ท แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ 21 กันยายน 2565 | โดย: Egp | อ่าน 0
จ้างจ้างจัดทำป้าวฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 60 75 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ 16 กันยายน 2565 | โดย: Egp | อ่าน 0
ซื้อจัดซื้อถังขยะติดเชื้อ (สีแดง) พร้อมสกรีนข้อความตามที่เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ 16 กันยายน 2565 | โดย: Egp | อ่าน 0
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ 16 กันยายน 2565 | โดย: Egp | อ่าน 0